FOTOGRAFTA ATMOSFER: VAR OLANI KULLANMAK

İşaretler ve sembollerin belirli işaret sistemleri içerisinde nasıl alt anlamları işaret ettiklerine dair çalışmalar yapan, anlamın nasıl inşa edildiği ve nasıl idrak edildiği inceleyen alana göstergebilim denir. Bu alanda etkileyici çalışmalar yapan Fransız felsefeci, düşünce adamı, yazar ve edebiyat kritikçisi olan Roland Barthes’in Camera Lucida isimli eserinde fotograf üzerine iki önemli kavram ortaya koyar: studium ve punctum.

Studium fotograf içerisinde yer alan simge ve semboller arasında anlamlı ilişkiler kurup, önceki bilgilere de dayanarak, bu simgelerden ortak anlamlara ulaşmayı sağlar. Fotografçının aktarmak istediği duygu ve düşüneceye izleyicilerin de ulaşmasını sağlayan şeydir.

Punctum ise Barthes’in belirttiği gibi fotografın içinden çıkıp sizi delip geçen anlamdır ve kişiseldir. Aynı fotografa bakan kişilerin farklı duygular hissetmesini sağlayabilen bir şeydir.

Fotografta atmosfer ise izleyicinin fotografla iletişim ve ilişki kurmasını sağlayan bir ögedir. Atmosferi güçlü bir fotografta studium, yani ortak anlam oluşturmaya yardımcı ögeler, etkili bir şekilde yer alır. Atmosferin güçlü bir şekilde oluşturulması için farklı yöntemler vardır. Bunlardan ilki var olan atmosferi kullanmaktır. Işık, grafik, renk gibi ögeler fotografçı tarafından doğru tercihler de yapılarak etkileyici atmosferler sağlayabilir.

Örnek fotograf Hindistan Holi Festivali’nde çektiğim karelerden biri. Baharın gelişinin kutlandığı ve Renkler Festivali de denilen Holi özellikle insanların boyaları, renkleri birbirlerine ve havaya atmasıyla güçlü bir atmosfere sahiptir.

Jaipur şehrindeki tapınakta belirli aralıklarla toz boyaların havaya saçıldığı an güçlü kadrajlar için çekim yapılabilecek zamandır. Açık diyafram değerleri kullanarak yüksek enstantane değerleriyle hareketleri yakalamak, tozun, boyanın, rengin sağlayacağı atmosferi kaydetmek için yapılacak ilk tercihtir.

Bir zoom objektifle çalışmak hızlı bir şekilde farklı kadrajları oluşturmak da mümkün oldu. Bu ortamda objektif değiştirmek mümkün olmadığı için 2 makine gövdesinde 2 farklı objektif kullanmak da doğru bir tercihtir. Bir makine gövdesinde genel kullanıma uygun bir zoom objektif, diğerinde ise tele aralığında bir zoom objektif olması sadece farklı gövdeleri kullanarak hızlı çalışmayı sağladı.

Olympus EM5 Mark II, EM1 ve EM1 Mark II modelleri PRO objektiflerle birlikte kullanıldığında su ve toz geçirmeme özelliğine sahiptir. Bu sayede zor koşullarda da kolaylıkla çekim yapma şansımız oluyor.

Leave a Comment!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir