POZLAMA MÜDAHALESİ : KARDA ÇEKİM

Fotograf makinelerinin pozmeterleri, ışık ölçerleri, renkleri görmez. Farklı renklerin ışık ölçümünü yanıltmaması için pozometreler dokusuz siyah ve dokusuz beyaz arasında yer alan gri tonların tam ortasında yer alan 5. Gri ya da % 18 Gri denilen bir tona göre kalibre edilmişlerdir. Bu nedenle pozometreler beyaz ve siyah renkli konularla karşılaştığımızda ortamdaki ışık koşulundan farklı sonuçlar gösterirler.

Siyah alanların çok yer kapladığı sahne sanatları gibi konularda olması gereken ışık değerlerinden daha düşük eşlemeler gösteren pozometreler, kar gibi beyaz renkli konularda yansıyan ışıklardan etkilenerek olması gereken değerlerden daha yüksek enstantane – diyafram eşlemeleri sonucuna ulaşırlar. Bunun sonucu olarak özellikle karlı ortamlarda çekim yaparken ışığın durumuan göre kar fotograflarında gri ya da mavi tonlar baskın olur. Bir çok fotograf gönüllüsü bu durumu Beyaz Ayarı ile düzeltmeye çalışır. Oysa ki çözüm pozlamaya müdahale etmektir.

Kar gibi beyaz renkli konular ışığı çok fazla yansıtacağı için pozometreler var olan ışıktan daha fazla ışık algılar ve daha yüksek enstantane – diyafram eşlemesi sonucuna ulaşırlar. Erciyes Dağı çevresinde çektiğim bu fotografta da kadrajın neredeyse tamamının beyaz olması pozometre için yanıltıcı bir koşul oluşturuyor.

Bu tarz fotograflarda karın kadrajınızda kapladığı alanı dikkate alarak genel ışık ölçümünden artı (+) yönde bir ya da iki stop pozlama müdahalesi beyaz rengin doğru oluşmasını sağlayacaktır. Bu fotografın çekiminde 11 diyafram tercih ettiğimde 1 / 1000 saniye sonucuna ulaşan pozometreye artı (+) 2 stop müdahale yaparak 1 / 250 saniyeye ulaştım ve pozlamayı bu değerlerle gerçekleştirdim. Elbette bu müdahaleyi yaptığımda pozometre göstergem hatalı bir sonuç bulduğumu işaret ediyordu. Ancak bu sonuç bilinçli bir tercih olduğu için tekrar pozometernin doğru kabul ettiği değerlere dönmeden çekimi yaptım.

Fotograf makinesindeki pozometre ile en doğru sonucu Gri Kart denilen bir aksesuar ile almak mümkündür. Işık ölçümünü çektiğiniz konudan değil, o konuyla aynı ışık koşulunda olan Gri Kart üzerinden yaparsanız, fotograf makineniz kalibre edildiği rengi göreceği için doğru sonucu verecektir.

Leave a Comment!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir